با امضای تفاهم نامه همکاری؛

تفاهم نامه همکاری برای راه اندازی انجمن بوکس-شطرنج به امضا رسید.

آغاز به کار انجمن بوکس-شطرنجبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از فدراسیون بوکس؛ پس از برگزاری چند نشست مشترک برای اضافه شدن انجمن بوکس-شطرنج به عنوان زیرمجموعه فدراسیون بوکس، با عقد تفاهم نامه‌ای این انجمن به عضویت فدراسیون بوکس ایران درآمد. رشته بوکس-شطرنج که از رشته‌های نوظهور در کشور محسوب می‌شود برای توسعه هر چه بیشتر به زیرمجموعه فدراسیون بوکس اضافه شد.
حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس پس از امضای این تفاهم نامه، فریدون پویا را که تجربه فعالیت در این رشته را دارد به عنوان رییس انجمن بوکس-شطرنج انتخاب کرد. پویا دکترای مدیریت ورزشی دارد.
در این رشته بعد از هر سه دقیقه مبارزه بوکس (یک راند)، ۲ دقیقه شطرنج بازی می‌شود که در صورت ناک اوت و یا مات شدن مسابقه به پایان می‌رسد و فرد پیروز معرفی می‌شود. این مسابقه می‌تواند تا یازده راند ادامه داشته باشد.