ویژه برنامه خبرگزاری برنا از بازی‌های آسیایی اندونزی؛

ویژه برنامه خبرگزاری برنا از بازی‌های آسیایی اندونزی منتشر شد.