رئیس فدراسیون جودو استعفا کرد

عمادی سرپرست شد؛

رئیس فدراسیون جودو به علت قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته از سمت خود استعفا کرد.