به گزارش روابط عمومی، فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی در نظر دارد مسابقات لیگ کشوری بخشآقایان  را در سال جاری برابر قوانین و مقررات و آئین نامه‌های فدراسیون برگزار نماید به همین منظور هیات ها و سبک ها و باشگاه ها و متقاضیان که آمادگی شرکت در این مسابقات را دارند تا تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ نسبت به ثبت نام و اعلام آمادگی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

نیمه آزاد  رده سنی جوانان و بزرگسالان

۱-   بزرگسالان (متولدین شهریور ماه ۱۳۶۲ تا متولدین شهریور ماه ۱۳۷۹) می باشد.

اوزان :۵۸- ، ۶۸- ، ۷۸- و ۸۸-

۲-  جوانان (متولدین شهریور ماه ۱۳۷۹ تا متولدین شهریور ماه ۱۳۸۲) می باشد.

اوزان: ۵۵- ، ۶۳- ، ۷۳- ، ۷۸-

  ممای رده سنی بزرگسالان

۱-   بزرگسالان(متولدین شهریور ماه ۱۳۶۲ تا متولدین شهریور ماه ۱۳۷۹) می باشد.

فرم ها :من تو ما، سوتو و مایاناکیتو