صالحی نایب رییس فدراسیون بوکس شد

به جای ناصر طالبی؛

گزینه نهایی نایب رییسی فدراسیون بوکس مشخص شد.