عنوان هفتمی نمایندگان جودو ایران در آذربایجان

با کسب یک مدال طلا؛

نمایندگان جودوی ایران در رقابت‌های بین المللی جمهوری آذربایجان به عنوان هفتم رسیدند.