کاراته کا‌های غیرکنترلی در اردو

برای حضور در مسابقات بین المللی ژاپن؛

نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی سبک‌های آزاد ۱۹ آبان برپا می‌شود.