کونگ فو

اطلاعیه تعیین تاریخ مجمع عمومی انتخابات فدراسیوناطلاعیه تعیین تاریخ مجمع عمومی انتخابات فدراسیون

اطلاعیه تعیین تاریخ مجمع عمومی انتخابات فدراسیون

اطلاعیه تعیین تاریخ مجمع عمومی انتخابات فدراسیون

بدینوسیله به اطلاع می رساند به استناد اساسنامه فدراسیون های ورزشی و دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزد های دارای وثاقت و امانت،نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی و همچنین با عنایت به مصوبه جلسه مورخ 25 بهمن ماه سال 1402 هیئت رئیسه فدراسیون، تاریخ برگزاری مجمع عمومی انتخابات فدراسیون با دستور جلسه انتخاب رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون در روز چهارشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه سال 1403، راس ساعت 10 صبح در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می گردد.

 


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا