انجمن های رزمی

انتصاب سعیدی به عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

انتصاب سعیدی به عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

انتصاب سعیدی به عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

طی حکمی از سوی یوسف بهتری، رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، محمود سعیدی به عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون منصوب شد.


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا