تکواندو

خانه تکواندو میزبان لیگ پومسه مناطق یک تا سه کشور


خانه تکواندو میزبان لیگ پومسه مناطق یک تا سه کشور

رقابت های هفته سوم و چهارم لیگ پومسه مناطق یک تا سه کشور به میزبانی خانه تکواندو طی روز های 28 تا 30 شهریورماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هفته های سوم و چهارم از سری رقابت های لیگ پومسه دسته یک مناطق یک، دو و سه کشور طی روز های 28، 29 و 30 شهریور ماه به میزبانی خانه تکواندو فدراسیون برگزار می شود.

لیگ دسته یک منطقه یک فردا سه شنبه 28 شهریورماه در بخش های، استاندارد انفرادی زیر 12 سال، استاندارد انفرادی بالای 51 سال، تیمی 15 تا 17 سال، استاندارد انفرادی 41 تا 50 سال، تیمی بالای 31 سال، تیمی 12 تا 14 سال، استاندارد انفرادی 12 تا 14 سال، ابداعی انفرادی زیر 14 سال، ابداعی انفرادی 15 تا 17 سال، ابداعی انفرادی بالای 18 سال،ابداعی تیمی زیر 18 سال، ابداعی تیمی بالای 18 سال، تیمی زیر 12 سال، استاندارد انفرادی 15 تا 17 سال، استاندارد انفرادی 31 تا 40 سال، استاندارد انفرادی 18 تا 30 سال، تیمی 18 تا 30 سال برگزار می شود.

لیگ دسته یک منطقه دو روز چهارشنبه 29 شهریورماه در بخش های، استاندارد انفرادی زیر 12 سال، استاندارد انفرادی 12 تا 14 سال، استاندارد انفرادی بالای 51 سال،تیمی 15 تا 17 سال،  تیمی 12 تا 14 سال،  استاندارد انفرادی 41 تا 50 سال، ابداعی انفرادی زیر 14 سال، ابداعی انفرادی 15 تا 17 سال، ابداعی انفرادی بالای 18 سال،ابداعی تیمی زیر 18 سال،ابداعی تیمی بالای 18 سال، تیمی زیر 12 سال، استاندارد انفرادی 15 تا 17 سال،  استاندارد انفرادی 31 تا 40 سال، استاندارد انفرادی 18 تا 30 سال، تیمی 18 تا 30 سال و  تیمی بالای 30 سال انجام خواهد شد.

لیگ دسته یک منظقه سه هم در روز پنجشنبه 30 شهریورماه در بخش های، استاندارد انفرادی زیر 12 سال، استاندارد انفرادی بالای 51 سال، تیمی 18 تا 30 سال، تیمی بالای 31 سال، تیمی 15 تا 17 سال، استاندارد انفرادی 41 تا 50 سال، استاندارد انفرادی 12 تا 14 سال، ابداعی انفرادی زیر 14 سال، ابداعی انفرادی 15 تا 17 سال، ابداعی انفرادی بالای 18 سال، ابداعی تیمی زیر 18 سال، ابداعی تیمی بالای 18 سال، تیمی زیر 12 سال، استاندارد انفرادی 15 تا 17 سال، استاندارد انفرادی 31 تا 40 سال، تیمی 12 تا 14 سال، استاندارد انفرادی 18 تا 30 سال، استاندارد انفرادی 12 تا 14 سال، استاندارد انفرادی 41 تا 50 سال برگزار می شود.


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا