انجمن های رزمی

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی بوشهر حکم خود را دریافت کرد

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی بوشهر حکم خود را دریافت کرد

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی بوشهر حکم خود را دریافت کرد

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی بوشهر حکم خود را دریافت کرد

علی فکی با حضور در فدراسیون حکم خود را از سوی یوسف بهتری دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ پس از انتخاب علی فکی در جلسه مجمع انتخاباتی استان بوشهربه عنوان رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی برای چهار سال آینده، وی با حضور در فدراسیون حکم ریاست خود را از یوسف بهتری رییس فدراسیون دریافت کرد.


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا