انجمن های رزمی

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی خوزستان حکم خود را دریافت کرد

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی خوزستان حکم خود را دریافت کرد

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی خوزستان حکم خود را دریافت کرد

آقاجری با حضور در فدراسیون حکم خود را از سوی یوسف بهتری دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ پس از انتخاب علی آقاجری در جلسه مجمع انتخاباتی استان خوزستان به عنوان رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی برای چهار سال آینده، وی با حضور در فدراسیون حکم ریاست خود را از یوسف بهتری رییس فدراسیون دریافت کرد.


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا