انجمن های رزمی

نشست برخی از نواب رئیس بانوان کمیته های تحت پوشش فدراسیون با نایب رییس دوم فدراسیون

نشست برخی از نواب رئیس بانوان کمیته های تحت پوشش فدراسیون با نایب رییس دوم فدراسیون

نشست برخی از نواب رئیس بانوان کمیته های تحت پوشش فدراسیون با نایب رییس دوم فدراسیون

نوای رئیس بانوان برخی از کمیته های تحت پوشش فدراسیون طی نشستی با اعظم صفری، نایب رییس دوم فدراسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نحوه برگزاری مسابقات و دوره های اموزشی، ارائه گزارش عملکرد و همچنین پیشبرد اهداف و برنامه های سال جاری از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
نشست حاضر در ادامه سری جلسات با نواب رییس کمیته های تحت پوشش فدراسیون بود .


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا