کاراته

هفته چهارم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته برگزار شد چهارمین هفته از سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در سالن فتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد. 1400/12/27

هفته چهارم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفته چهارم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در دو بخش بانوان و آقایان در سالن فتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.

این مسابقات در بخش بانوان و آقایان روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد که باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران در بخش بانوان و باشگاه نیروی زمینی ماندگار در گروه یک آقایان و باشگاه عقاب نهاجا در گروه دو آقایان صدر نشین گروه های خود هستند.

 نتایج این هفته از رقابت ها  و جدول رده بندی تیم ها تا پایان هفته چهارم به شرح زیر است:

جدول رده بندی بانوان:

۱. کیوکوشین کاراته ناکامورا تهران با ۸ پیروزی و ۱۰۸ امتیاز

۲. باشگاه ماندگار با ۷ پیروزی و ۱۰۱ امتیاز

۳. پارس آمود با ۶ پبروزی و ۱۰۰ امتیاز

۴. باشگاه طرقله شاندیز با ۶ پیروزی و ۹۰ امتیاز

۵. باشگاه گل گهر سیرجان با ۴ پیروزی و ۴۷ امتیاز

۶. باشگاه ملی حفاری ایران با ۲ پیروزی و ۵۶ امتیاز

۷. باشگاه دلاوران اصفهان با ۲ پیروزی و ۴۲ امتیاز

۸. باشگاه مس سرچشمه ۲ پیروزی و ۴۸ امتیاز

۹. باشگاه نشاط شهر بابک با بک پیروزی و ۵۹ امتیاز

۱۰. باشگاه زاینده رود بدون پیروزی و با ۱۸ امتیاز

نتایج بانوان:

باشگاه نیروی زمینی ماندگار(برنده) – باشگاه پارس آمود   

باشگاه مس سر چشمه – باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران(برنده)

باشگاه ملی حفاری – باشگاه گل گهر(برنده)

باشگاه دلاوران اصفهان – باشگاه نشاط شهر بابک(مساوی)

هیات کاراته طرقبه شاندیز(برنده) – باشگاه زاینده رود    

باشگاه مس سر چشمه – پاشگاه پارس آمود(برنده)

باشگاه ملی حفاری – باشگاه نیروی زمینی ماندگار(برنده)

باشگاه دلاوران اصفهان – باشگاه کیوکوشین ناکاموا تهران(برنده)

هیات کاراته طرقبه شاندیز(برنده) – باشگاه گل گهر

باشگاه زاینده رود – باشگاه نشاط شهر بابک(برنده)

جدول رده بندی گروه A آقایان تا پایان هفته چهارم:

۱. باشگاه نیروی زمینی ماندگار با ۸ پیروزی و ۱۲۶ امتیاز 

۲. باشگاه پاس هیات کااته تنکابن با ۷ پیروزی و ۱۰۳ امتیاز 

۳. باشگاه سو کیوکوشین مس فلز رنگین با ۶ پیروزی و ۸۶ امتیاز 

۴. باشگاه جیسن کاراته گزوه ساختمانی آراکس با ۵ پیروزی و ۷۹ امتیاز 

۵. باشگاه هیات کاراته بندر امام با ۳ پیروزی و ۷۷ امتیاز

۶. باشگاه مناطق نفت خیز با ۳ پیروزی و ۷۱ امتیاز

۷. باشگاه آکادمی لطف زاده با ۲ پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه مس رفسنجان با ۲ پیروزی و ۳۱ امتیاز

۹. باشگاه مس شهر بابک بدون پیروزی و امتیاز

نتایج گروه A آقایان:

صنعت مس رفسنجان – نیروی زمینی ماندگار (برنده)

جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس – نیروی زمینی ماندگار (برنده)

مس شهر بابک – مناطق نفت خیز (برنده)

آکادمی لطف زاده – پاس هیئت کاراته تنکابن (برنده)

اکادمی لطف زاده – شوکیوکوشین مس فلز رنگین (برنده)

صنعت مس رفسنجان – هيئت کاراته بندر امام (برنده)

مس شهر بابک – پاس هيئت کاراته تنکابن (برنده)

مس شهر بابک – سو کیوکوشین مس فلز رنگین (برنده)

جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس(برنده) – هیئت کاراته بندر امام

مناطق نفت خیز – پاس هيئت کاراته تنکابن (برنده)

جدول رده بندی گروه B آقایان تا پایان هفته چهارم:

۱. باشگاه عقاب نهاجا با ۸ پیروزی و ۱۰۶ امتیاز

۲. کیوکوشین کاراته ناکامورا با ۷ پیروزی و ۱۲۷ امتیاز 

۳. مبارز چالوس با ۶ پیروزی و ۸۲ امیتاز

۴. هیات کاراته بندر ماهشهر با ۴ میروزی و ۸۳ امتیاز

۵. باشگاه ملی حفاری ایران با ۴ پیروزی و ۶۵ امتیاز

۶. هیات کاراته یزد با ۳ پیروزی و ۵۶ امتیاز

۷. باشگاه مردان پارسه مرودشت با یک پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه آکادمی دانیال بدون پیروزی و ۹ امتیاز

۹. باشگاه گل گهر سیرجان بدون پیروزی و امتیاز

نتایج گروه B آقایان:

مبارز چالوس – عقاب نهاجا(برنده)

هيئت کاراته یزد(برنده) – اکادمی دانیال

مردان پارسه مرودشت – هیئت کاراته بندر ماهشهر(برنده)

مبارز چالوس (برنده) – هیئت کاراته یزد

ملی حفاری(برنده) – اکادمی دانیال

کیوکوشین ناکامورا – عقاب نهاجا (برنده)

مبارز چالوس – کیوکوشین ناکامورا (برنده)

ملی حفاری(برنده) – گل گهر

هيئت کاراته بندر ماهشهر – عقاب نهاجا (برنده)

هيئت کاراته یزد(برنده) – اکادمی دانیال

هيئت کاراته یزد و هیئت کاراته بندر ماهشهر (برنده)

کلمات کلیدی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا