انجمن های رزمی

پس از جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه، فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ضمن ابراز همدردی با مردم‌مظلوم‌فلسطین، حمله به این بیمارستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر ار مجروحان و بیماران گردید را محکوم می نماید.

پس از جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه، فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ضمن ابراز همدردی با مردم‌مظلوم‌فلسطین، حمله به این بیمارستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر ار مجروحان و بیماران گردید را محکوم می نماید.

پس از جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه، فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ضمن ابراز همدردی با مردم‌مظلوم‌فلسطین، حمله به این بیمارستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر ار مجروحان و بیماران گردید را محکوم می نماید.


Source link

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا