مسابقات ufc

چگونه رویکرد “پایدار” استریکلند در برابر آدسانیا به کمال رسید

تدی اطلس چگونگی عملکرد “مستمر” شان استریکلند در برابر اسرائیل آدسانیا را توضیح می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا