بوکس

1401/01/21 | روابط بین الملل|روابط عمومی بردبار، کاندیدای ریاست کمیته داوران کنفدراسیون بوکس آسیا بابک بردبار داور سه ستاره بوکس کشورمان کاندیدای ریاست کمیته داوران کنفدراسیون بوکس آسیا شد.

بردبار، کاندیدای ریاست کمیته داوران کنفدراسیون بوکس آسیا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا