فرهادی زاد خطاب به ملی پوشان کاراته بانوان: در بازیهای آسیایی هانگژو به مملکت خود و پرچم ایران افتخار کنید

دکمه بازگشت به بالا